Eguna: Larunbata, Urriak 19.

Ordua: 9.30tik – 14.30ra
Tokia: Palacio Villasuso Jauregia (Sala Pedro Martínez de Álava). Plaza del Machete, s/n Vitoria-Gasteiz

Antolatzailea: Lectura Fácil Euskadi-Irakurketa Erraza

Vitoria-Gasteizen ospatuko da eta helburua da hurrengoak biltzea: irakurketa errazean eta bere garapenean interesa duten profesionalak, kluben parte hartzaileak eta publiko orokorra. Topaketa honek balioko digu hausnartzeko, esperientzia partekatzeko eta espazio berriei, taldeei eta materialei buruzko aukera berriak bilatzeko.

2012ko bukaeran Euskadira iritsi zenetik, Irakurketa Errazak gure lurraldean ibilbide eta sustraitze garrantzitsua izaten jarraitzen du. Euskal Autonomi Erkidegoa, irakurketa demokrazian oinarritzen den kontzeptu honen garapen zabalena duen estatuko bigarren erkidegoa da eta erreferente bat bihurtu da dagoeneko. Hau guztia, arlo sozialetik egondako inplikazioari (65 erakunde baino gehiago parte dira IE Euskadi sarearen bultzadan) eta instituzionalei esker, bereziki liburuzainengandik.

IE irakurketa bultzatzeko tresna den
heinean, gero eta Irakurketa Errazeko klub gehiago daude egunero. Gainera, irakurtzeko
zailtasunak dituztenei irakurketa inguratzeko tresnarik garrantzitsuenetako bat
bezala finkatu da. 2017an, Donostian II. Topaketa ospatu genuenean. Orduan, aktiboan
ia 140 klubekin kontatzen genuen. Bi urte geroago, talde kopuruak hazten
jarraitzen du, bai gaztelaniaz, bai euskaraz.

Vitoria-Gasteizen topaketa berri honek bildu
nahi ditu gaiari buruz interesa duten profesionalak, klubeko parte hartzaileak
eta publiko orokorra: hausnartzeko, esperientziak eta praktika onak
partekatzeko eta etapa berri hau aztertzeko. Oraingo honetan, atentzioa jarriko
dugu Euskadin IE ezartzeko bide berriak, bai espazio berrietan (kartzelak,
ospitaleak, landa eremuak), baita IE material berrietan ere (argitaletxeen,
liburu-saltzaileen edo itzulpenaren ikuspuntutik).

EGITARAUA IKUSI

– Urriaren 7ra arte.
– Toki mugatuak (edukiera bete arte).
– Irisgarritasun fisikorako beharrak dituzuen pertsonek, adierazi ezazue izena ematerakoan mesedez.

IZENA EMAN

Día: Sábado 19 de Octubre

Hora: 9.30 h – 14.30 h
Lugar: Palacio Villasuso Jauregia (Sala Pedro Martínez de Álava). Plaza del Machete, s/n Vitoria-Gasteiz

Organiza: Lectura Fácil Euskadi-Irakurketa Erraza

Se celebrará en Vitoria-Gasteiz y pretende reunir a profesionales, participantes de clubs y público en general interesado en el campo de la Lectura Fácil y su desarrollo en nuestra comunidad. Este encuentro nos servirá para reflexionar, compartir experiencias y explorar posibilidades sobre nuevos espacios, colectivos y materiales.

Desde que llegara a Euskadi a finales de 2012, la Lectura Fácil sigue teniendo un recorrido e implantación importante en nuestro territorio. La Comunidad Autónoma Vasca se ha convertido en la segunda comunidad con mayor desarrollo de este concepto, basado en la democracia lectora, y es ya un referente a nivel estatal. Todo ello, gracias a la implicación desde el ámbito social (más de 65 entidades forman parte de la red de impulso a la LF en Euskadi), e institucional, especialmente desde el bibliotecario.

La LF como herramienta de fomento lector ha permitido que los clubs de lectura fácil, crezcan en número cada día y se hayan consolidando como una de las herramientas más importantes para acercar la lectura a colectivos con dificultades lectoras. En 2017, cuando celebrábamos en Donostia el II Encuentro de contábamos con casi 140 clubs LF en activo. Dos años después, podemos asegurar que la cifra sigue creciendo, tanto en grupos de castellano como euskera.

Este nuevo encuentro en Vitoria-Gasteiz pretende reunir a profesionales, participantes de clubs de lectura fácil y público en general interesado en el tema para reflexionar, compartir experiencias, buenas prácticas y hacer balance de esta nueva etapa. En esta ocasión, pondremos el foco en explorar nuevas vías de implantación de la LF en Euskadi, tanto en espacios espacios (las cárceles, hospitales, zonas rurales…) como colectivos (personas gitanas, menores extranjeros no acompañados…) o materiales LF (puntos de vista del mundo editorial, el librero o el de la traducción).

CONSULTAR PROGRAMA

INSCRIPCIONES
– Hasta el 7 de Octubre.
– Plazas limitadas (hasta completar aforo).
– Las personas con necesidades de accesibilidad física deben indicarlo al hacer la inscripción. 

    Profesional / ProfesionalaParticipante club / Klub bateko parte-hartzaile